Host wirtualny dla projektu

Domyślnie Apache pod w Ubuntu ustawia główny katalog do przechowywania stron w /var/www co nie jest ani trochę wygodne, jeśli się pisze strony i chce się lokalnego serwera używać do wyświetlania strony w procesie produkcji. O wiele wygodniej jest mieć katalog z projektami w katalogu domowym a mimo to móc je wyświetlać. Przekonałam się, że to nie jest szczególnie skomplikowane.

Krok 1 – zmiana katalogu localhost

W pierwszej kolejności należy przedefiniować katalog localhost tak, żeby wskazywał na katalog w którym będziesz przechowywać swoje projekty. Trzeba więc edytować plik konfiguracyjny Apache:

$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

i dodać następujący kod:

<Directory /home/twojkatalogdomowy/sciezka/do/katalogu/z/projektami>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Nastepnie za pomocą Ctrl+o apisujemy plik i Ctrl+x zamykamy.

Krok 2 – dodanie konfiguracji virtualhost

Pliki konfiguracyjne hostów wirtualnych znajdują się w położeniu /etc/apache2/sites-available/ i tu nalezy dodać odpowiedni plik. Powiedzmy, że nasz host wirtualny będzie się nazywał myproject. Wpisujemy więc w konsoli komendy:

$ cd /etc/apache2/sites-available/
$ sudo nano myprojekt.conf

I już mamy otwarty nowy plik konfiguracyjny naszego projektu. Następnie należy w nim umieścić odpowiednie informacje. Wystarczy taka minimalistyczna konfiguracja:

<VirtualHost *:80>
    ServerName myproject    
    DirectoryIndex index.php index.html
    DocumentRoot /home/twojkatalogdomowy/sciezka/do/projektu/myproject
</VirtualHost>

Nastepnie za pomocą Ctrl+o apisujemy plik i Ctrl+x zamykamy.

Krok 3 – aktywacja

Wystarczy w konsoli komenda:

$ sudo a2ensite myprojekt.conf

Po której wyświetli sie komunikat: Enabling site projekt1. To activate the new configuration, you need to run: service apache2 reload Nie pozostaje nic innego jak zrestartowanie serwera:

$ sudo service apache2 reload

Krok 4 – modyfikacja pliku hosts

Plik hosts znajduje się w katalogu etc więc, żeby go zmodyfikować wystarczy komenda:

$ sudo nano /etc/hosts

Po otwarciu pliku do edycji wystarczy wpisać linie:

127.0.0.1   myproject

Znów zapisujemy i zamykami plik komentami Ctrl+o i Ctyrl+x.

Krok 5 – ustawienie praw dostepu

Wszystko by było dobrze gdyby nie to, że po wpisaniu w przeglądarkę adresy myproject/ najprawdopodobniej ujrzysz komunikat “You don’t have permission to access / on this server.”. W takim razie nalezy nadać uprawnienia do katalogu z projektem dla www-data.

$ sudo -u www-data ls ~/home/sciezka/do/projektu/myproject

Leave a Reply

%d bloggers like this: