Aptana i Git

Obiecałam jakiś czas temu, że napisze o tym jak korzystać z repozytoriów Git a ściślej mówiąc jak to tego zaprząc Aptana. Nadeszła ta wiekopomna chwila kiedy wreszcie musiałam takie repozytorium zacząć wykorzystywać. PRzeszedłszy całą ścieżkę postanowiłam spisać to na użytek własny i innych.


Zainstaluj git

Żeby wykorzystywać repozytoria Git nawwt zdalne trzeba zainstalować sobie Git na swoim komputerze. W Ubuntu to jest łatwe:

sudo apt-get install git

i po sprawie. Więcej można się dowiedzieć z dokumentacji ubuntu

Utwórz klucze ssh

Żeby korzystać z Gita na zdalnym repozytorium potrzebne są klucze ssh. W katalogu domowym powinien znajdować się podkatalog .ssh w którym przechowywane są klucze. Żeby stworzyć parę kluczy ssh wystarczy wywołać komendę:

ssh-keygen -t rsa

Program zapyta o nazwę pliku w którym ma zapisać klucze.

Enter file in which to save the key (/home/joanna/.ssh/id_rsa):

Jeśli tylko potwierdzimy enterem klucze zostaną zapisane w domyślnych plikach id_rsa i id_rsa.pub można też podać inną nazwę niż domyślna i wygenerować wiele niezależnych par kluczy, ale o tym później. Wpierw trzeba jeszcze podać hasło jeśli klucz ma być chroniony hasłem.

Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

Ja potrzebowałam dwia komplety kluczy, które sa zapisane w róznych plikach w podkatalogu .ssh. Żeby oba komplety były widoczne należy edytować albo wręcz stworzyć plik ~/.ssh/config, który powinien zawierać tego typu informacje:

Host bitbucket.org
User JoannaSM
Hostname bitbucket.org
PreferredAuthentications publickey
IdentityFile ~/.ssh/02_id_rsa

Host bitbucket-accountB
User Joanna
Hostname bitbucket.org
PreferredAuthentications publickey
IdentitiesOnly yes
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Na nixCraft można znaleźć dokładny opis parametrów używanych w tym pliku konfiguracyjnym.

Załóż i skonfiguruj konto na zdalnym repozytorium

Prawie wszystko na naszym komputerze już jest gotowe. Teraz trzeba założyć konto w zdalnym repozytorium. Do wyboru są rożne GitHub. GitLab, ja wybrałam Bitbucket. Po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu trzeba je skonfigurować podając odpowiedni klucz publiczny. Jak widać na powyższym listingu z pliku konfiguracyjnego, mam dwa różne konta na Bitbucket i potrzebuję do każdego osobny klucz.
Po zalogowaniu do paneluuzytkownika w Bitbucket wchodzimy do ustawień (link w prawym górnym rogu)

Bitbucket: widok panelu urzytkownika

Następnie wybieramy z lewego menu pozycję [SSH keys]

Bitbucket: ustawienia konta

Po przejściu do listy kluczy SSH możemy dodać nowy.

Bitbucket:  klucze ssh

Wybieramy nazwę i wstawiamy zawartość odpowiedniego pliku z kluczem publicznym. Podpowiedź sugeruje, że powinien to być plik id_rsa.pub, jednak wszystko zależy od ustawień w pliku konfiguracyjnym o którym byłœ mowa wyżej. Akurat w moim przypadku jest to plik 02_id_rsa.pub, którego zawartość mogę pobrać za pomocą komendy:

cat ~/.ssh/02_id_rsa.pub | xclip -sel clip

Bitbucket: dodawanie klucza

Utwórz repozytorium i skonfiguruj połączenie

Teraz można już w Bitbucket utworzyć repozytorium. W widoku repozytorium w prawym górnym rogu znajduje się link do tego repozytorium, niezbędny do skonfigurowania połączenia.

Bitbucket: repozytorium

Teraz można już przystąpić do połączenia naszego projektu w Aptana z repozytorium. Najpierw trzeba utworzyć repozytorium lokalne. W tym celu z menu kontekstowego (prawy klik) wybieRamy pozycję Team, a następnie Share project.

Aptana: repozytorium git

Po otwarciu okna modalnego wskazujemy projekt, wciskamy przycisk Create a na koniec Finisz i już repozytorium gotowe.

Aptana: repozytorium git

Teraz pora połączyć się z repozytorium zdalnym. W tym celu z menu kontekstowego wybieramy Team->Remote->Add

Aptana: połączenie z repozytorium zdalnym

W oknie modalnym, króre się pojawi definiujemy połączenie podając jego nazwę i link, ten o którym wspomniałam przy okazji tworzenia repozytorium w Bitbucket.

Aptana: połączenie z repozytorium zdalnym

Teraz już można pracować i aktualizować repozytorium. Najpier Commit

Aptana: commit

…a potem Push.

Aptana: push

Leave a Reply

%d bloggers like this: