Yii: połączenie z bazą MySQL

Wracam. Znaczy się nigdy nigdzie nie wyjeżdżałam. Zajmowałam się ostatnio programowaniem nieco mniej i prawdę mówiąc nie robiłam jakichś bardzo odkrywczych algorytmów. Po części nie było więc o czym pisać a po części nie było czasu. Na szczęście dzieci rosną (nawet nie pytają rodziców o zdanie) i z biegiem czasu można bardziej aktywnie zająć się tym, co się lubi. Ja sobie właśnie odświeżam znajomość frameworka Yii.

Instalacja aplikacji? Prosta sprawa. Tylko jak przyszło co do czego to się okazało, że mimo podania wszystkich parametrów za nic w świecie nie mogę się z bazą danych połączyć. Godzina trzecia nad ranem nie sprzyja trzeźwemu myśleniu więc odłożyłam problem na rano. Rano olśnienie, port. Moja baza danych potrzebuje połączenia innym portem niż normalnie. Tylko gdzie tę informację podać?
Pogrzebałam i znalazłam. Przy okazji ustawiłam kilka innych przydatnych parametrów związanych z bazą danych:

'db'=>array(
  'connectionString' => 'mysql:host=adres.bazy;port=3307;dbname=baza',
  'enableProfiling'	=> true,
  'emulatePrepare' => true,
  'username' => 'username',
  'password' => 'haslodobazy',
  'charset' => 'utf8',
),

Wiem, że to nie jest wcale odkrywcze, ale sobie zapisuję, bo za jakiś czas znów się będę zastanawiać jak to było. Poza tym, na czas tworzenia aplikacji włączyłam sobie profilowanie zapytań do bazy. Przydatne do szybkiego podglądu jakie i jak szybko wykonują się zapytania.

No to tak na rozgrzewkę. Będę się zmagać w najbliższym czasie z różnymi zagadnieniami tworząc serwis na bazie frameworka Yii, więc pewnie będzie się pojawiać więcej notatek.

Leave a Reply

%d bloggers like this: