Wirtualne środowisko jako interpreter w PyCharm

W poprzednich artykułach wspominałam o tworzeniu wirtualnego środowiska i o uruchamianiu aplikacji Django w takim środowisku. O ileż wygodniej jest jeśli wybrane przez nas IDE współpracuje z wirtualnym środowiskiem i zwalnia nas z obowiązku aktywowania go za każdym razem ilekroć chcemy pracować z naszą aplikacją. Ja do najwygodniejszych narzędzi do pisania kodu w Pythonie uważam PyCharm, a on na szczęście daje się tak właśnie skonfigurować. Dziś chcę Cię nauczyć jak to się robi. Zatem do dzieła.

Kiedy mamy uruchomiony PyCharm i otwarty projekt zawierający aplikację Django, którą chcemy połączyć z wirtualnym środowiskiem, wybieramy z menu File pozycję Settings

Menu settings

W ustawieniach szukamy miejsca gdzie można zdefiniować interpreter dla naszej aplikacji. Można to sobie ułatwić wpisując w okienku do wyszukiwania hasło ‘interpreter’. Klikamy w pozycję Project interpreter i oczom naszym ukazuje się okno w którym możemy ten interpreter ustawić.

interpreter

Możemy rozwinąć listę znajdującą się na górze okna i wskazać jeden z interpreterów. Jednak najprawdopodobniej naszego środowiska wirtualnego tam nie będzie. Co wtedy? Wtedy możemy kliknąć w nadziei że na pełnej liście dostępnych interpreterów (zdefiniowanych kiedykolwiek przez nas w PyCharm) znajdzie się to czego szukamy.

pokaż listę interpreterów

Ponieważ jednak robisz to pierwszy raz, to oczywiście na pełnej liście nadal nie możesz znaleźć wirtualnego środowiska, o które Ci chodzi. Jednak masz możliwość dodania go do listy interpreterów. Co robić? Kliknąć mały niepozorny plusik znajdujący się na prawym marginesie okna.

lista interpreterów

Ten plusik przeniesie nas do okna w którym możemy zdefiniować nowy interpreter. Żeby wybrać stworzone przez nas środowisko wirtualne należy wybrać opcję Existing environment, a następnie kliknąć w button, który umożliwi nam wskazanie ścieżki (na poniższej ilustracji wskazany kursorem).

dodaj interpreter

I już prawie kończymy. Znajdujemy na dysku katalog naszego wirtualnego środowiska. W tym katalogu znajdujemy podkatalog bin i wskazujemy na znajdujący się w nim plik python. Zatwierdzamy przyciskiem [ OK ].

wskaż wirtualne środowisko

Ścieżka do wskazanego pliku pojawi się w oknie dodawania interpretera. Pozostaje tylko zatwierdzić nowy interpreter i już nasze wirtualne środowisko znajduje się na liście interpreterów i możemy je przypisać do naszego projektu. Od tej pory uruchomienie projektu aktywuje wirtualne środowisko o czym można się przekonać spoglądając na znak zachęty widoczny w oknie terminala PyCharm.

Leave a Reply

%d bloggers like this: