Krótka ściąga z tworzenia aplikacji Django

Zanim się nauczę tej sekwencji na pamięć potrzebuję ściągi. Jak wiadomo najlepsza jest ściąga, którą się tworzy samemu więc postanowiłam sobie taką zapisać i mieć pod ręką. Zatem za chwilę krok po kroku tworzenia aplikacji Django pod Linuksem z wykorzystaniem środowiska wirtualnego.

W swoim katalogu z projektami tworzonymi w Pythonie mam osobne katalogi dla wirtualnych środowisk, których nazwy zaczynają się od przedrostka ‘ven_‘ i osobne katalogi w których przechowuję same aplikacje, których nazwy zaczynają się od ‘app_‘. Lubię mieć porządek.


Zatem do dzieła. Przechodzimy do katalogu z projektami Python:

$ cd /sciezka/do/projetow/Python

Tworzymy katalogi dla środowiska wirtualnego i aplikacji:

$ mkdir ven_new
$ mkdir app_new

Tworzymy środowisko wirtualne z wybraną wersją pythona:

$ virtualenv ven_new -p python3.6

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo uruchamiamy środowisko wirtualne. O powodzeniu świadczy zmiana znaku zachęty.

$ source /sciezka/do/projetow/Python/ven_new/bin/activate

Następnie instalujemy wybraną wersję Django

(ven_new)$ pip install Django==1.11.7

Tworzymy podstawową strukturę aplikacji w katalogu aplikacji:

(ven_new)$ django-admin.py startproject app_new

Przechodzimy do katalogu głównego

(ven_new)$ cd app_new

I już możemy uruchomić aplikację:

(ven_new)$ python manage.py runserver

W zasadzie aplikacja już działa mimo, informacji o pewnych problemach z bazą danych:

You have 13 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run ‘python manage.py migrate’ to apply them.

Po wpisaniu do przeglądarki adresu: http://127.0.0.1:8000/ zobaczymy następujący, bardzo obiecujący obrazek

Aplikacja Django

Pora zająć się bazą danych. Ja preferuję MySQL dlatego nie wystarczy, że skorzystam z sugestii by wykonać migrację. W tym celu w pliku settings.py należy znaleźć sekcję odpowiadającą za konfigurację bazy danych, która na ogół wygląda tak:

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
  }
}

Taka konfiguracja oznacza, że aplikacja korzysta z bazy sqlite3. Żeby połączyć się z lokalnym serwerem MySQL należy wprowadzić odpowiednią dla niego konfigurację, która wygląda mniej więcej tak:

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'NAME':'nazwa_bazy',
    'USER':'login',
    'PASSWORD':'haslo',
    'HOST':'localhost',
  }
}

Nie wystarczy to jednak do połączenia z tą baza, potrzebny będzie odpowiedni sterownik, który należy doinstalować:

(ven_new)$ pip install mysqlclient

Teraz można już wykonać migrację po której w bazie pojawi się odpowiednia struktura tabel:

(ven_new)$ python manage.py migrate

Żeby dobrać się do panelu administracyjnego aplikacji należy jeszcze stworzyć konto administratora:

(ven_new)$ python manage.py createsuperuser

Po podaniu loginu, adresu e-mail i hasła w bazie danych pojawi się pierwszy użytkownik z prawami administratora, który może korzystać z wbudowanego panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem: http://127.0.0.1:8000/admin/

I to by było na tyle, jeśli chodzi o instalację aplikacji Django. Dalej to już tworzenie kolejnych modułów i praca programistyczna.

1 komentarz do wpisu “Krótka ściąga z tworzenia aplikacji Django”

Leave a Reply

%d bloggers like this: